وبلاگ یونیک فیلتر

ویدیوی ویژگی های فیلتر سوخت با کیفیت

ویدیوی ویژگی های فیلتر سوخت با کیفیت

تاریخ انتشار :1402/11/10

در اکثر فیلتر های گازوئیل، عامل تصفیه کننده سوخت از جنس کاغذ بوده و بالاتر بودن کیفیت آن باعث بهبود عملکرد موتور و جلوگیری از تحمیل هزینه های فراوان تعمیر میشود.
ویژگی های فیلتر گازوئیل با کیفیت