وبلاگ یونیک فیلتر

ویدیوی وظایف سوپاپ اطمینان در فیلتر روغن

تاریخ انتشار :1402/11/10
 

در صورت مسدود شدن منافذ کاغذ فیلتر و فشار بالای روغن، سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور باز میشود. در این حالت روغن موتور بدون تصفیه در موتور گردش پیدا می‌کند که این امر منجر به آسیب رسیدن به رینگ و پیستون خودرو می‌شود.