فیلتر گازوئیل ولوو، اسکانیا، کمنز

کد فنی یونیکUSF 0073B
کد فنی فیلیتگاردFF 5018
کد فنی مان WK 733
کد فنی ولوو14213939
ارتفاع(میلی متر)120
قطر فیلتر(میلی متر)120
نوع رزوه120
مدل خودرو مصرفیگازوئیل ولوو N12، N10،اسکانیا، کاویان، کمنز، دوئیتس،لیبهر
فیلتر گازوئیل ولوو، اسکانیا، کمنز