نمایش 1–12 از 82 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH

Brand

Volvo Trucks

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13

ارتفاع(میلی متر)

160

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

M 95*2.5

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور، اکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو

ارتفاع(میلی متر)

180

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل اولیه فاو

ارتفاع(میلی متر)

235

قطر فیلتر(میلی متر)

113

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل ایویکو، استرالیس

ارتفاع(میلی متر)

196

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

M16*1.5

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل بیل کیس، کمنز

ارتفاع(میلی متر)

168

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

13/16-18UNS