نمایش 1–12 از 275 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
نزدیک

فیلتر آب دانگ فنگ T300 ،T375

ارتفاع(میلی متر)

105/50

قطر فیلتر(میلی متر)

93.22

نوع رزوه

11/16-16UN-2B

نزدیک

فیلتر آب کمنز، اسکانیا

ارتفاع(میلی متر)

138

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

11/16-16UN

نزدیک

فیلتر آب ولوو FH12، FH13

ارتفاع(میلی متر)

142

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

M16*1.5

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH

Brand

Volvo Trucks

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13

ارتفاع(میلی متر)

160

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

M 95*2.5

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور، اکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS